Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De algemene handelsvoorwaarden Landbouwwerktuigen en -uitrustingen (AHL) zijn hierin opgenomen. Onderstaand kunt u de Metaalunievoorwaarden downloaden. 

 

Metaalunievoorwaarden

Inkoopvoorwaarden